BLÄSTRING

”En verkstadsteknisk metod som innebär att man med en stark ström blåser partiklar mot en yta, varvid ytan rensas eller omformas”. För oss innebär begreppet blästring mycket mer. Vi kan erbjuda ett helhetskoncept som kan minska stopptiden i en panna med ca ett dygn. Här talar vi verkligen om att tid är pengar.

Kort beskrivet så går arbetet till på följande sätt:

 1. Sprängsotning
 2. Ventilator monteras
 3. Blästringsarbetet utförs
 4. Eftersanering
 5. Avetablering

Sandblästring är ett mycket effektivt sätt att rengöra ytor. I kombination med vår erfarna personal, specialtillverkade munstycken och kraftfulla kompressorer så är vi svårslagna när det gäller effektivitet och resultat.

ISBLÄSTRING

Industrimiljö VÄST erbjuder nu även torrisblästring en effektiv och miljöanpassad sanering av såväl maskiner som byggnader.

Torrisblästring är en torr, skonsam och miljöanpassad rengöringsmetod. Torris/kolsyreis är små pellets av koldioxid i fast form. När pelletsen tränger genom smutsen och värms upp av ytan som ska rengöras omvandlas den till gas. Gasen är 530 gånger större i volym än pelletsen. Det resulterar i att smutsen faller bort genom gasexplosionen. Torrisblästring lämpar sig bland annat för att ta bort oljor, fett, oxidskikt, lim, lack, sot, sockeravlagringar samt plast och gummirester.

Blästring med kolsyreis har även visat sig fungera på limrester, klot- ter, mossa, mögel och alger.

Ytterligare ett användningsområde är blästring av aluminium. Här kan torrisblästringen helt ersätta glasblästring.

Fördelarna är många

 • Inga restprodukter – isen övergår till gasform.
 • Miljöanpassad metod – kan ersätta kemikalier och lösnings-medel.
 • Ingen maskering behövs – skonsam metod som inte skadar känsliga delar
 • Torr metod – inget vatten eftersom isen övergår till gasform.
 • Ställningsbar verkningsgrad – justeras via tryck och mängd is.
 • Ingen mekanisk åverkan – har ingen slipande effekt, arbetar på ytan.
 • Minimerad rengöringstid – kan utföras under drift utan för- beredelser och eftersanering