https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Photo_challenge/2015_-_August_-_Personal_Protective_Equipment, http://kao.omitsis.com/industrial-and-institutional

HÖGTRYCK

Vatten är ett kraftfullt verktyg inom sanering.
Våra högtryckspumpar blästrar med ett tryck upp till 2500 bar.

Effektivt och skonsamt rengör vi rör och värme- växlare. Ytrengöring och borttagning av beläggningar, epoxifärg, bortbilning av betong för att få fram armering är ytterligare exempel på arbetsområden.

Den här typen av rengöring innebär att man helt och hållet utesluter kemikalier. Vatten i kombination med ett högt tryck gör jobbet.

Till vår hjälp har vi robotar. Dom används vid arbeten i stora cisterner, tankar, cykloner, kokare, tuber och värmeväxlare.

När det är riktigt trånga utrymmen kan roboten snabbt plockas isär och monteras ihop. Vi behöver enbart ta oss igenom manluckan.

Roboten arbetar självständigt. Den drivs av en hög- tryckpump som i sin tur fjärrstyrs av operatören.

Vi har även möjlighet att kundanpassa dysor och andra tillbehör för att uppnå bästa resultat.