INDUSTRISANERING

Industrisanering inom värmeverk, pappers- och massaindustri, järn- och stålindustri och livsmedelsindustri är vårt stora verksamhetsområde.

Vi jobbar med allt från traditionell sanering till specialuppdrag. Driftstopp inom industrin är kostsamma och för oss är ett nära samarbete med kunden mycket viktigt.

Blästring, högtrycksspolning, vattenbilning, vacuumsugning och slamsugning är andra viktiga delar av vår verksamhet. Vi utför även sanering av asbest/PCB och klotter.

Vi har idag effektiviserat vår verksamhet till tre huvudsakliga arbetsområden. Sanering- Blästring- och Högtryck. Tre arbetsgrupper som är specialiserade inom just sitt arbetsområde både när det gäller specialkompetens och utrustning. Ett sätt att öka både effektivitet och kompetens inom varje område. Dessa team arbetar självklart sida vid sida när uppdragen kräver detta.

VACUUMSUGNING

En del av industrisanering

Våra sugenheter är fantastiska hjälpmedel när det gäller att snabbt och effektivt förflytta material. Arbetsområdet är stort. Kunderna återfinns inom alla typer av industrier. Maskinerna suger allt, även ADR-klassat material. Vått som torrt, från aska, fin sand och spån till makadam och stora stenar.

Exempel på arbetsområden är sugning av blästeravfall, banvallar, trossbottnar, grus och sand under husgrunder, isolering på vindar och singel på tak.
Två av bilarna är utrustade med blåsfunktion vilket gör att man kan blåsa tillbaka nytt material efter man sugit bort det gamla, exempelvis singel. En av bilarna är dessutom utrustad med en högtryckpump för bl. a spolning av vägtrummor, gatubrunnar m.m.

Maskinerna är klassade enligt Euroklass 1 till 5 vilket gör att dom kan användas inom områden där det ställs höga krav på miljömotorer, avgasrening etc. Vi har ett antal olika typer av sugbilar och mobila enheter.