INDUSTRIMILJÖ VÄST AB

Har varit certifierade inom kvalitet och miljö under en lång tid. Det är ett naturligt sätt för oss att arbeta.

Genom att aktivt jobba med ständiga förbättringar och utveckling når vi bäst produktivitet och kundnytta.

Miljöarbete är en naturlig del av vår dagliga verksamhete. Vår arbetsplats är våra kunders arbetsmiljö. Ständig fokus på kvalitet, miljö och säkerhet är ett måste i vår bransch.

Vi har även en strategisk plan för CSR – Corporate Social Responsibility, där vi arbetar med vårt företags samhällsansvar. I vårt engagemang ingår även ekonomiskt stöd till såväl lokala som nationella projekt, främst för barn & ungdom.

  • Industrimiljö VÄST AB har en ansvarsförsäkring i Trygg Hansa på 50 MKR.
  • Vi är medlemmar i SFR – Saneringsföretagens Riksförbund
  • Vi är kvalificerade för Sellhica
  • Vår personal har behörigheter inom asbest/epoxi, heta arbeten, ADR-transporter, SSG Entré m.fl

Företagets tillstånd:
Tillstånd att hantera asbest
Tillstånd för transport av farligt avfall
Tillstånd för nationell och internationell godstransport

pdf_iconLäs mer om våra policys