Välkommen till Industrimiljö VÄST AB

Industrimiljö VÄST AB är ett saneringsföretag med huvudkontor i Skattkärr, strax utanför Karlstad, och filialer i Örebro och Skövde. Företaget har ca 40 årsarbetare.

Vårt saneringsarbete bedrivs främst inom större industrier, byggföretag, kommuner och landsting. Verksamhetsområdet sträcker sig, över hela Sverige och en bit in i Norge. Vårt långvariga arbete inom sanering har gett oss stor erfarenhet och mycket kunskap. Verktyg som idag används för att effektivisera våra arbetsmetoder och utrustning. Vi satsar inte på att bli störst men vi ska vara bäst.

SPECIALISTER

Många av våra kunder finns inom process– järn– stål och livsmedelsindustrin. Vi kallar oss för specialister när det gäller sanering inom värmekraftverk.

KUNNANDE OCH ERFARENHET

Ett gediget kunnande och stor erfarenhet minskar stopptider och garanterar våra kunder bästa resultat.