SPRÄNGSOTNING

Samarbete med ducimus

Marknaden kräver helhetslösningar!

För att kunna erbjuda våra kunder en helhetslösning har vi etablerat ett samarbete som gör detta möjligt. Under en längre tid har Industrimiljö VÄST AB och Ducimus AB tillsammans arbetat fram ett gemensamt koncept inom sprängning & sanering.

Utvecklingsarbetet har gett resultat och vi kommer erbjuda Er denna helhetslösning, inom en snar framtid.

Vårt mål är att bli ytterligare en av aktörerna på marknaden. Det som skiljer oss mot våra konkurrenter är att våra verksamheter inte enbart arbetar med sotsprängning och sanering av pannor. Vi har fler ben att stå på och behöver inte ta höjd för låg orderingång i våra kalkyler.

Detta gör att vår prisbild väsentligt kommer att skilja sig från den som nu råder på marknaden.